Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dvojitý úspech ZŠ Mlynská na KK HK

„…aby prameň krásneho slova nikdy nevyschol a na svete bolo
stále veľa tých, ktorí ho hľadajú…“

Tieto slová odzneli na 65. ročníku súťaže Hviezdoslavov Kubín
2019. Krajské kolo v prednese slovenskej poézie a prózy sa uskutočnila 2 .
a 3. mája v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Našu školu i okres Stropkov úspešne reprezentovali najmladšie víťazky OK
v I. kategórii (2. – 4. roč.), Emmka Padová a Sárka
Kočišová
z 2. C triedy. Najprv nám urobila veľkú radosť
Emmka, ktorá recitovala báseň o Svetluške a v konkurencii 12 najlepších
recitátorov z Prešovského kraja získala za svoj prednes čestné uznanie.
V piatok prednesom príbehu o Kukulíkovi odbornú porotu zaujala aj Sárka a
z ďalších 14 kvalitne pripravených recitátorov si vybojovala nádherné
2. miesto.
Našim malým veľkým recitátorkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa
ďalších úspechov!
Mgr. Andrea Babjarčíková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter