Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dvere dokorán

<p>Doslova takto boli otvorené dvere v Základnej škole Vyšná Olšava
26.marca pre rodičov žiakov tejto základnej školy. V tento Deň otvorených
dverí žiaci spolu s pani učiteľkami prezentovali svoje úspechy
v súťažiach, svoje vedomosti a zručnosti. Pani riaditeľka pripomenula
úspešné akcie a projekty. V závere tejto milej akcie sme v príjemnej
atmosfére diskutovali o pláne školy na najbližšie dni.<br>
<strong>ZŠ Vyšná Olšava</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/obce-okresu/2014-03/14-vo-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/obce-okresu/2014-03/14-vo-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/obce-okresu/2014-03/14-vo-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/obce-okresu/2014-03/14-vo-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/obce-okresu/2014-03/14-vo-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/obce-okresu/2014-03/14-vo-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter