Dubnický technologický inštitút má nového rektora

<p>Vo štvrtok 11. apríla 2013 sa v Dubnici nad Váhom konala inaugurácia
rektora Dubnického technologického inštitútu profesora Ericha Petláka. Na
svoj post bol vymenovaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom 25. januára
2013 na funkčné obdobie štyroch rokov. Stalo sa tak na základe návrhu
Akademického senátu DTI a potvrdením Správnou radou Dubnického
technologického inštitútu. Počas slávnostnej inaugurácie mu bola
odovzdaná reťaz rektora, ktorá je znakom jeho právomoci a zodpovednosti.

<p>Profesor Erich Petlák je významným odborníkom v oblasti didaktiky a
teórie vyučovania. Pravidelne publikuje doma a v zahraničí. Počas svojho
pôsobenia vychoval stovky študentov.
Minister školstva Dušan Čaplovič počas inaugurácie vyzdvihol vo svojom
príhovore dôležitosť učiteľských odborov, na ktoré sa orientuje práve
DTI a ocenil fakt, že ako jediná súkromná škola na Slovensku sa orientuje
aj na technické odbory. Inštitút má svoje Informačno-konzultačné centrum
(IKC) aj v Stropkove a úspešne tu funguje už sedem rokov. Podľa informácii
získaných od vedúceho tunajšieho IKC PaedDr. Martina Smetanku, bude
v nasledujúcom školskom roku v našom meste otvorené popri bakalárskom
i magisterské štúdium, ktoré bude zamerané nielen na pedagogický, ale aj
na technický a ekonomický smer.
Študenti tretieho ročníka DTI IKC v Stropkove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter