Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Druhé miesto pre tanečnice zo SZUŠ v Stropkove na celoštátnej súťaži

Súkromná základná umelecká škola v Stropkove sa zúčastnila
celoštátnej kvalifikačnej súťaže na Majstrovstvá Európy vo výrazových
tancoch – SHOWTIME DANCE, ktorá sa konala 16.3.2019 v Košiciach.
Zúčastnili sa jej všetky vekové kategórie (mini, deti, juniori, dospelí),
ktorí súťažili v kategóriách sólo, duo, skupina a formácia. Tanečná
skupina našej školy – „Emócia Dance“ získala krásne 2. miesto
s choreografiou s názvom „Snehová vločka“, ktorú pripravovala
učiteľka tanečného odboru – Dominika Šimo-Svrčeková a o dekoratívne
líčenie našich tanečníčok sa postarala učiteľka výtvarného odboru
Viktória Bačová.
Tanečníčky predviedli emotívnu choreografiu zaradenú medzi javiskové
výrazové tance. Keďže ju tvorilo 20 žiačok z viacerých ročníkov
tanečného odboru školy, bolo dosť ťažké zladiť tanečné prvky, aby boli
primerané všetkým žiačkam (vo veku od 10 – 17 rokov). Učiteľke
tanečného odboru – Dominike Šimo-Svrčekovej sa to podarilo zvládnuť
veľmi dobre a o to viac nás teší tento úspech.
Srdečne im blahoželáme k ich krásnemu umiestneniu a prajeme im, nech ich
sprevádza radosť z tanca, elegancia pohybu, kreativita umenia, zdravie,
ktoré sú základnými hodnotami života každého tanečníka, a to sa
snažíme vštepovať našim žiakom tanečného odboru.
Kolektív SZUŠ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter