Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Dramatické techniky vo vyučovaní angličtiny

Po celoročnom snažení čakalo na prvákov – gymnazistov prekvapenie. Na
posledných vyučovacích hodinách angličtiny 20. júna 2019 sa
nepreverovali vedomosti, ani nepreberalo nové učivo, dokonca ani učebnice,
či zošity neboli potrebné. Priestory známej učebne angličtiny vymenili za
klubovňu školy. Čakali ich tam dynamické hudobné tóny a množstvo
aktivít. V dnešnej dobe je potreba znalosti angličtiny už samozrejmosťou.
Mnohí študenti sa síce učia, ale výsledok sa nie vždy dostavuje. Prvky
dramatickej výchovy pomôžu skoncentrovať sa, uvoľniť sa, spoznať samého
seba, podporiť sebavedomie a kreativitu žiaka, prežívať pocity
z tvorivého procesu, a tým prispieť k efektivite osvojovania si cudzieho
jazyka. V nemalej miere takéto aktivity prispievajú aj k zodpovednosti za
prácu vo dvojici, či v skupine. Dovolila som si pozvať odborníka v tejto
oblasti Mgr. Miloslava Cimbalu, dlhoročného pedagóga na Konzervatóriu
v Košiciach, v súčasnosti riaditeľa ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Pod
jeho taktovkou sme sa poznávali navzájom, aj samých seba. Zo začiatku
zaskočení, nesmelí a tichí študenti, postupne nabrali „svoje“ tempo,
prejavili sa ako imitátori, spolupracovníci, ba dokonca herci. Dvojhodinovka
ubehla veľmi rýchlo a všetci prejavili záujem pokračovať v takýchto
hodinách aj v budúcom školskom roku a možno aj častejšie.
PhDr. Tatiana Belovežčíková, vyučujúca angličtiny

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter