Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do školy sa stále tešíme

Každý deň nás v škole niečo nové a pekné čaká. Dnes to bolo opäť
niečo výnimočné.

Hodiny výtvarnej výchovy nám pani učiteľka spestrila super
prácou -Maľovanie na sklo, techniku nám vysvetlila a ukázala pani Katka
Grúsová z Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. Maľovanie na
sklo je veľmi namáhavá a hlavne trpezlivá práca, ale výsledok je
prekrásny. Pod štvorčeky vyrezané zo skla sme si položili rôzne obrázky,
ktoré sme si tušom prekreslili na sklo. Keď to vyschlo, pracovala už len
naša fantázia a tvorivosť. Farby sa miešali, štetce maľovali a my sme sa
tešili z krásnych obrázkov. Už len rámik a obrázky na stenu sú hotové.
Ani nevieme ako sme sa stali umelcami.
Aj touto cestou ďakujeme výtvarníčke pani Katke Grúsovej, ale poďakovanie
patrí aj mamičke nášho žiaka Katke Rojkovej, ktorá nám predviedla
techniku pečenia medovníkov, a tie medovníčky boli veľmi chutné.
Už teraz sa tešíme na ďalšie hodiny plné tvorivosti, fantázie.
Žiaci 4. ročníka, ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter