Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dielňa ľudových remesiel

Dielňa ľudových remesiel pracuje pri Podduklianskom osvetovom stredisku vo
Svidníku s cieľom zachovávania, výučby a propagácie ľudovej remeselnej
tvorby. Jej hlavným poslaním je podporiť záujem o hmotnú kultúru a jej
uchovanie.
Už niekoľko rokov sa stretávajú výtvarníčky Katarína Grusová a Helena
Petríková aj so žiakmi ZŠ s MŠ Havaj buď v priestoroch školy alebo
v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. Ich dielňa
remesiel ponúka pre žiakov tradičné a netradičné techniky. Žiaci si
rozvíjajú jemnú motoriku, cit k materiálu, estetiku a fantáziu.
Posledné spoločné stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok
25.2.2010 v nových podkrovných priestoroch Podduklianskeho osvetového
strediska vo Svidníku a bolo zamerané na prácu so slaným cestom a
servítkovú techniku. Cieľom našej spolupráce je podpora regionálnej
výtvarnej a estetickej výchovy u detí a širokej verejnosti. Každý môže
prísť, skúsiť a vyrobiť si vlastnoručne výrobok podľa dohodnutého
programu.
PaedDr. Anna Komišáková

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter