Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deviataci, nepremeškajte príležitosť, staňte sa odborníkmi v oblasti elektrotechniky a informačných technológií!

Tento slogan sprevádzal 30. november 2017- Deň otvorených dverí
v našej škole – SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. A veru, mali sme
žiakom havajskej, holčíkovskej, slovenskokajnianskej a všetkých
stropkovských a svidníckych základných škôl čo ponúknuť.

Prezreli si kompletne zrekonštruované priestory školy, veľkú
telocvičňu, školskú jedáleň, učebne vybavené novým školským
nábytkom, novými učebnými a didaktickými pomôckami (IKT), hardvérom a
softvérom zodpovedajúcim súčasným požiadavkám a potrebám štúdia
informačných technológií a elektrotechniky. V dielňach praktického
výcviku si mohli vyskúšať svoje zručnosti v oblasti vytvárania
elektronických obvodov, ovládanie robotického ramena pomocou počítača,
v učebni elektroinštalácií sa oboznámili s ukážkami
elektroinštalačných prác v domových rozvodoch
(t.j. svetelné a zásuvkové rozvody) a mohli si vyskúšať, ako sa zapájajú
zásuvky alebo svetelné spínače, v laboratóriu elektrických meraní mali
možnosť odmerať napätie jednoduchých elektrických obvodov.
Ani v počítačových učebniach teoretického vyučovania sa rozhodne
nenudili. Prostredníctvom prezentačného videa sa dozvedeli, ktoré študijné
odbory naša škola ponúka, aké odborné predmety v oblasti IT môžu
študovať. Získali názornú predstavu o priebehu odbornej počítačovej
výučby, školských krúžkoch, o úspechoch našich žiakov v súťažiach
technického charakteru. Inšpirovali sa ukážkami prác našich žiakov
z výpočtovej techniky a informatiky v oblasti programovania, vytvárania a
navrhovania elektronických obvodov na PC v softveri EAGL, tvorby webových
stránok a grafických aplikácií. Formou zábavného testu si preverili
vlastné znalosti z elektrotechniky a fyziky.
Deň otvorených dverí v našej škole podporili svojou účasťou a aktívnou
spoluprácou aj dve významné spoločnosti – ASIT a T-Systems, ktoré
propagujú výhody štúdia odborov zameraných na informačné technológie.
ASIT – asociácia spoločností informačných technológii aktívne rieši
problematiku komplexného vzdelávacieho systému podľa požiadaviek
zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby s cieľom dosiahnuť
účinné a efektívne prepojenie požiadaviek trhu práce so vzdelávacím
prostredím slovenských škôl. Pre deviatakov pripravili rôzne súťaže
zručností so skvelými odmenami pre najlepších. Víťazi si odniesli
tablety, usb kľúče, slúchadlá a ďalšie drobnosti. Spoločnosť T-Systems
Slovakia Košice poskytuje služby outsourcingu informačno-komunikačných
(IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG
so sídlom v Nemecku. Pracovníci T-systems ponúkli tretiakom a štvrtákom
našej školy možnosť zamestnať sa v ich firme a žiakom základných škôl
vysvetlili výhody štúdia odborov s informačnými technológiami.
Prítomnosť ASIT-u a T-systems jasne poukazuje na nedostatok pracovníkov
v IT sektore, čím sa pre žiakov študujúcich v našej škole otvára
možnosť perspektívneho zamestnania s nadpriemerným finančným
ohodnotením.
Takže, deviataci, neváhajte! Využite výhody štúdia v odbore – mechanik
elektrotechnik pre oblasť informačných technológií – ponúkaných našou
školou a možnosti ďalšieho uplatnenia, či už vo forme štúdia na VŠ,
alebo v pracovnej oblasti, získaním maturity, výučného listu a osvedčenia
elektrotechnickej spôsobilosti.
PaedDr. Jitka Lehotská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter