Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Detský folklór v Raslaviciach

<p>Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Prešovský samosprávny
kraj, Národné osvetové centrum v Bratislave a obec Raslavice zorganizovali
dňa 3. mája 2015 Krajskú súťaž detských folklórnych súborov, na
ktorej sme sa zúčastnili s naším DFS Motýlik. 20 žiačok 1. –
5. ročníka vystúpilo s choreografiou „JARNÉ DETSKÉ HRY“, ktorú
vypracovala Mgr. Jana Burcinová a z 13. účinkujúcich sme sa umiestnili
v krásnom bronzovom pásme. Nielen pre súťažiacich, ale aj pre ich rodičov
a blízkych, ktorí ich prišli podporiť, to boli chvíle prežité
v príjemnej očarujúcej atmosfére. Stali sme sa tak na krátky čas svedkami
toho krásna, ktoré u nás máme, načreli sme do studnice folklóru, pričom
každý región si udržiava vlastnú príchuť v podobe typických kostýmov,
zvyklostí a tradícií, dialektu a celkového štýlu. Celé podujatie nás
všetkých nesmierne obohatilo a v neposlednom rade sa stalo aj zdrojom
inšpirácie v ďalšej našej práci.<br>
<strong>Mgr. Jana Burcinová</strong><br>
<strong>Mgr. Magdaléna Bačiková</strong><br>
<strong>ZŠ Konštantínova</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-05/21-raslavice-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-05/21-raslavice-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter