Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Detský čin roka 2008: Dobro okolo nás

Počas letných prázdnin sa expertná skupina Detského činu roka už
tradične dáva do práce. Otvára a číta listy, v ktorých deti píšu
o svojich dobrých skutkoch a činoch svojich rovesníkov.

Z každej otvorenej obálky sa do vzduchu vznesú obláčiky dobra a tak
v ich príjemnom tieni má porota krásnu, ale i veľmi náročnú úlohu
vybrať nominácie na Detský čin roka. V tomto roku napísalo o dobre 8 280
detí a kolektívov. V množstve bielych obálok sa ukrývajú jedinečné
správy detí o každodennej pomoci rodine i ľuďom okolo nich o zázrakoch
ktoré vidia v prírode, o záchrane života i o dobrých nápadoch, ktoré
robia svet okolo nich lepším a krajším.
Spoločnosť Whirpool Slovakia sa projektom Detský čin roka obracia na deti
z celého Slovenska, aby svojím dobrom urobili náš svet krajší a lepší.
Deti robia dobré skutky, všímajú si dobré skutky svojich rovesníkov,
píšu o nich a podporujú ich hlasovaním v detskej porote. Deviaty ročník
Detského činu roka začal rovnako ako predchádzajúce ročníky v apríli.
Na výzvu, aby deti napísali o svojich dobrých skutkoch, zareagovalo 8 280
detí a kolektívov. Na jeseň sa 30 nominovaných dobrých skutkov vráti
naspäť do škôl, aby deti rozhodli, ktoré z nich získajú ocenenie Detský
čin roka 2008 v šiestich kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine,
Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad.
Výsledky budú slávnostne vyhlásené v decembri v Primaciálnom paláci
v Bratislave.
V deviatom ročníku Detského činu roka sa 8 280 detí a kolektívov
rozhodlo podeliť o svoje skúsenosti, ktoré im prinieslo vykonanie dobrého
skutku. To nie je málo. Keď si predstavíme, že za každým dobrým činom sa
ukrýva prirodzená túžba detí byť ešte lepším, môžeme si byť istí,
že dobro má vo svete okolo nás svoje pevné a nenahraditeľné miesto.
V tomto roku sa pred porotou z popísaných kúskov papiera odkryla farebná
mozaika drobných skutkov, ale i vážnych príbehov a osudov, pri ktorých
deti preukázali nielen svoju odvahu, ale i schopnosť prevziať na seba
bremeno zodpovednosti a povinnosti. Hoci by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že
niektoré skutky sú rovnaké, nie je to pravda. Každý skutok je výnimočný,
rovnako ako dieťa, ktoré ho vykonalo. Nesie v sebe posolstvo dobrej vôle a
ochoty byť nápomocný. Dobré skutky si zaslúžia byť povšimnuté a
ocenené, aby sa nestratili v každodennom zhone a všednosti. Človek má
predsa v živote väčší pocit istoty, ak vie, že niekde v jeho blízkosti
sa dejú dobré veci.
Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva
školstva Slovenskej republiky.

Detský čin roka – pomoc v kolektíve (List detí zo stropkovského
okresu, ktorý sa dostal do užšieho výberu)

Už na začiatku deviateho ročníka sme v triede plánovali koncoročný
výlet do Poľska, ktorého náplňou bola návšteva Osvienčimu a mesta
Krakov. Zdalo sa, že naše plány nič nenaruší. A my plní očakávania,
čo všetko zažijeme, sme nemysleli na nič iné. Ale ako sa hovorí –
človek mieni, Pán Boh mení – aj naše plány narušila nečakaná
udalosť. Udalosť, ktorá našej spolužiačke zmenila celý život. Pár dní
pred odchodom do Poľska náhle jej vzala niekoho, kto ju odmalička
vychovával, ľúbil, učil ju, čo je život, a mal ju nekonečne rád –
otca. Neznamenalo to len hlboké rany na duši, ale aj zníženie životnej
úrovne celej rodiny z finančnej stránky. A to spôsobilo, že naša
kamarátka nemohla ísť na vysnívaný výlet. Ale ako by to bolo bez nej?
A tak sa ukázala sila kolektívu a ľudská dobrota. S láskou a vedomím,
že ju potešíme, urobili sme finančnú zbierku, a tak sme jej umožnili
prežiť v našom kolektíve dva krásne dni v Poľsku. Každý okamih výletu
sme sa snažili, aby aspoň na chvíľu zabudla na krutosť osudu. Bol to
najneobyčajnejší výlet, aký sme zažili. Hlboké stopy smútku
z návštevy koncentračného tábora vystriedali veselé chvíle v autobuse,
na izbe, dokázali sme sa tešiť, smiať sa, ale aj poznávať krásnu
históriu Krakova. Aj vďaka nám prežila naša spolužiačka pekné chvíle a
my sme sa tešili s ňou. Aspoň na chvíľu vytrhnúť z reality života,
ktorý nie vždy prináša len radosť.
Kolektív 9. A triedy, ZŠ Mlynská, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter