Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň Zeme v našej škole

ZŠ Hrnčiarska svoj Deň Zeme oslávila síce oneskorene, 2. mája, ale
s o to väčšou chuťou a radosťou. Pri príležitosti sviatku Zeme sa
v škole uskutočnili viaceré aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť
ochrany životného prostredia. Počas prvých dvoch hodín vyučovania si
žiaci prezreli zaujímavé ekofilmy o ohrozených druhoch rastlín a
živočíchoch. Ďalšie tri vyučovacie hodiny sa venovali zbieraniu odpadkov
v okolí Bokšanského mosta popri rieke Ondava.
Naše poďakovanie patrí mestskému podniku Služba za poskytnutie vriec a
odvoz vyzberaného odpadu. Počasie nám prialo a na poludnie sme sa všetci
stretli v areáli školy s pocitom dobre vykonanej práce. Odpad do prírody
nepatrí a s radosťou môžeme povedať, že tohto roku ho bolo menej ako po
minulé roky.
Žiaci ZŠ Hrnčiarska Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter