Deň Zeme na našej škole

<p>Už tradične si pripomíname
22. apríla Deň Zeme. Tento deň patrí našej planéte, ktorú by si mal
každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu príkladne starať. žiaci
Základnej školy na Hrnčiarskej ulici si tento sviatok pripomenuli rôznymi
akciami v piatok 27. apríla a v pondelok 30. apríla.

<p>Tí najmenší spolu so svojimi učiteľkami vysádzali stromčeky v areály
školy, vytvorili krásne enviroplagáty aj hrady z odpadu, vymaľovali
chodníky pred budovou školy. Oživením bol aj zaujímavý a poučný film
s environmentálnym zameraním o globálnom otepľovaní, ktorý si spoločne
všetci pozreli hneď ráno po príchode do školy. Súťaže, ktoré žiakov
čakali na jednotlivých stanovištiach, preverili ako ich vedomosti, tak aj
orientačné či športové schopnosti. Zapojili sa všetci, čo nás veľmi
povzbudilo urobiť z tejto akcie každoročnú tradíciu. Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky spustilo celoslovenský projekt
„Vyčistime si Slovensko“ zameraný na zbieranie odpadu, čistenie prírody
s cieľom zvýšenia ekologického povedomia občanov. Zaregistrovali sme aj
žiakov našej školy vďaka čomu sme bezplatne z MžP SR získali igelitové
vrecia a hygienické rukavice pre žiakov na uvedené aktivity. Našim cieľom
bolo vyčistenie brehov rieky Ondavy v okolí našej školy, čo sa nám aj
podarilo vďaka usilovnosti všetkých žiakov, ktorí sa zapojili. Boli sme
veľmi spokojní, že sme vykonali kus užitočnej práce.
ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Stropkove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter