Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň stromu

S lesníkmi spolupracujeme už takmer desať rokov. V okolí školy sme
každý rok na jar vysádzali spoločne listnaté a ihličnaté dreviny a takto
sme založili školské arborétum.
Vždy sme vysadili iné druhy drevín. Počas roka a celého štúdia sa žiaci
starali najskôr o sadenice a neskôr o dreviny, ktoré pozorovali ako rastú
a menia svoj vzhľad v závislosti od ročného obdobia, veku a vonkajších
faktorov. Tento rok nás oslovili lesníci pán Kleban a pán Verba
s myšlienkou vysadiť mladé sadenice duba vo vybranej lokalite smerom na
Malú Poľanu. Išlo o celoslovenskú akciu lesníkov s názvom „Zasaď svoj
strom“. Akcia sa nám vydarila, aj napriek nie ideálnemu počasiu. Termín
realizácie bol naplánovaný na Juraja.
Po exkurzii v lese, samotnom sadení s odborným výkladom boli žiaci
odmenení certifikátom a malou sladkosťou. Najväčšou odmenou bola
spoločná opekačka v lese.
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter