Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň rodiny v DOMČEKU

Šťastná rodina je vzácny dar. A Dom detí Božieho milosrdenstva takú
rodinu má.
Preto sa pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny aj tento rok v našom
domčeku uskutočnili oslavy tohto výnimočného dňa.
Klienti potešili svojich rodičov, príbuzných aj pozvaných hostí piesňami
a tancami na ľudovú nôtu, ich samých za odmenu zas potešila zábavná
návšteva šaša, ktorý neprišiel s prázdnymi rukami – lízanky a kúsok
výbornej torty sa ušiel každému. Svojou dobrou náladou rozhýbal všetkých
do tanca. Všetci si pochutnali na výbornej kapustnici a pripravenom
občerstvení a užívali si spoločné rodinne strávené chvíle v átriu
domčeka. Krásne slnečné počasie len umocnilo príjemnú atmosféru letného
popoludnia.
Veríme, že si takýto úžasný deň zopakujeme o rok zas.
Srdečné poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom šikovným kvetinárom
Erikovi Belinovi a Romanke Paličkovej, večne skvele naladenej tete Marte
Lehockej, ktorá bola šašom a cukrárkou zároveň, ale i hudobníčke Lenke
Matkobišovej a ďalšej našej dobrovoľníčke Nike Makarovej, ktorá
prekvapila klientov maľovaním na tvár. Veľká vďaka!
DDBM, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter