Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň Prešovského samosprávneho kraja na Gymnáziu v Stropkove

Pomaly sa stáva tradíciou, že po
rozbehu školského roka si školy, ale aj iné organizácie, ktorých
zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, pripomínajú Dňom PSK svoju
príslušnosť k nášmu krásnemu kútu severovýchodného Slovenska. Sú to
rozličné akcie zamerané na hlbšie spoznávanie Prešovského kraja, ale
poskytujú pre verejnosť iný, netradičný obraz o sebe.

Vedenie stropkovského Gymnázia venovalo utorkové dopoludnie 12. novembra
2019 svojim žiakom, aby zápolením zástupcov tried A s reprezentantmi
tried B ukázali študentskému svetu, kto je v poznaní PSK lepší. Súťaž
v réžii pani učiteľky Mgr. Valérie Senajovej, učiteľky geografie, niesla
názov ,,Milujem Prešovský kraj“. Uskutočnila sa v klubovni školy, kde sa
zišli takmer všetci žiaci a pedagógovia. Tu si oba tímy prišli zmerať
svoje sily. Každé družstvo pozostávalo zo štyroch členov. Prvé a tretie
kolo bolo v znamení otázok z oblasti histórie či kultúry. V druhom kole
bolo úlohou súťažiacich na slepej mape Slovenskej republiky určiť polohu
zadaným miest. Štvrté kolo bolo tiež zaujímavé. Žiaci hádali aké miesto
alebo mesto bolo na postupne odkrývajúcich sa obrázkoch. Na konci súťaže
boli hráči usadení do kruhu, dostávali rôzne otázky a po zodpovedaní
správnej odpovede si podávali darček. Posledný, komu tento darček po
uplynutí časového limitu zostal v rukách, toho tím nezískal body nahrané
v tomto súťažnom kole. Na záver každého kola bola hudobná ukážka.
Interpreti piesní, ktoré zazneli, pochádzajú taktiež z nášho kraja.
Žiaci v hľadisku sledovali priebeh celej hry a hráčov počas súťaže, ale
aj na jej konci odmeňovali povzbudzujúcim potleskom. Bodový stav bol stále
pomerne vyrovnaný. Víťazmi sme sa stali všetci, ktorí sme sa naučili
niečo nové o prostredí, v ktorom žijeme a znovu sme zažili vyučovanie aj
trochu inak.
Paula Sopková, II. A

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter