Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň plný zážitkov v Bratislave

<p>Koncom apríla 2015 sa uskutočnilo v átriu MžP SR v Bratislave
vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Blysni sa vodným
dielom alebo živá voda pre Zem, do ktorej sa zapojili aj žiaci ZŠ s MŠ
Bukovce 80.<br>
Porota spomedzi 232 výtvarných diel z 39 základných škôl vybrala
10 detí, ktoré boli autormi najkrajších prác. Víťazkou sa stala žiačka
z Liptovskej Štiavnice, ostatné práce sa umiestnili na rovnocennom druhom
mieste. Medzi ocenenými bol aj žiak našej školy <strong>Adrián
Fedák.</strong> Diplomy a ceny si víťazi prevzali z rúk I. štátneho
tajomníka MžP SR Vojtecha Ferencza, generálneho riaditeľa Vodohospodárskej
výstavby, š.p. Ladislava Lazára a poradkyne pre školstvo Ministerstva
vnútra Sone Hanzlovičovej.<br>
Adriánovi blahoželali aj jeho spolužiaci, ktorí spolu s ním prežili
veľmi zaujímavý deň v našom hlavnom meste. Za nové zážitky ďakujeme
vedeniu školy a starostovi obce Bukovce.<br>
<strong>-zsb-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-05/20-bukovce-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-05/20-bukovce-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter