Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň plný aktivít

<p>Dňa 5. marca 2015 navštívili ZŠ s MŠ Havaj klienti
z Resocializačného zariadenia RESOCIA v Repejove. Celý deň strávili so
žiakmi 8. ročníka. žiaci a klienti pracovali v zmiešaných skupinách, do
ktorých boli rozdelení náhodným výberom. Psychologický tréning,
spoločensko-vedomostné hry a tvorivé veľkonočné dielne boli názvy troch
stanovíšť, ktoré viedli psychologička Mgr. Jana Fečkaninová, sociálna
pracovníčka Mgr. Veronika Cipková, špeciálna pedagogička Mgr. Veronika
Kuzmová, vychovávateľka Bc. Mária Kuzmová a výchovná poradkyňa a triedna
učiteľka ôsmakov PaedDr. Anna Komišáková.<br>
Po slávnostnom otvorení vedením školy sme sa všetci pustili do práce.
Každá skupina prešla všetkými aktivitami a zaslúžila si krátky oddych
pri chutnej bábovke a perníkovom koláči, ktoré pre nás upiekli klienti
spomínaného zariadenia. Výborným čajom nás ponúkli vždy ochotné a
šikovné kuchárky v našej školskej jedálni. V tento deň pripravili pre
nás a našich klientov veľmi výborný priam slávnostný obed. Ten si musel
každý zaslúžiť po náročnom športe v školskej telocvični. Svoje sily
si zmerali prevažne chlapci a chlapi pri futbale a florbale, ktoré prísne
rozhodovali Ing. Alexander Palička, riaditeľ školy a Mgr. Radovan Blicha,
učiteľ telesnej výchovy. Dievčatá zase trávili čas pri speve, ktorý
doprevádzali hrou na gitare.<br>
Počas celého dňa nás povzbudzovala a obdivovala Mgr. Vlasta Michrinová,
zástupkyňa školy, ktorá nám dohodla výmenný pobyt v Repejove niekedy na
jar, aby sme mohli rôzne spoločné aktivity absolvovať priamo v prírode.<br
/>
<strong>PaedDr. Anna Komišáková</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/13-havaj-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter