Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Deň otvorených dverí v SOŠ – elektrotechnická Stropkov

<p>Dňa 20. novembra 2015 bola naša trieda deviatakov pozvaná na Deň
otvorených dverí do Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Stropkove.
Išla tam s nami naša triedna pani učiteľka a riaditeľ školy. Cestovali
sme objednaným autobusom, ktorý mal zástavku v Havaji a v Bukovciach.</p>

<p>Keď sme dorazili do cieľa, tak ako prvé nám tesláci ukázali
telocvičňu, kde bolo veľa žiakov z rôznych základných škôl. Prihovoril
sa nám riaditeľ školy a potom nasledovali súťaže v oblasti informačných
technológii, do ktorých sa mohol zapojiť kto chcel. Do najťažšej súťaže
sa prihlásili piati žiaci z našej školy. Ich úlohou bolo poskladať čo
najskôr 3D autíčko. Počas tejto súťaže sa nám predstavovali firmy,
ktoré zamestnávajú absolventov z elektrotechnických stredných škôl. Keď
dohovorili, tak nám dávali otázky, na ktoré sme odpovedali. Kto odpovedal
správne, tak dostal nejakú odmenu ako pero, ceruzku, kalendár, slúchadlá na
mobil, bezdrôtovú nabíjačku a veľa ďalších cien. Po skončení
prezentácie firiem sme sa presunuli do jedálne, kde sme si pozreli
prezentáciu a rozdelili sme sa na 2 skupiny. Učitelia spomínanej školy nám
predstavovali odbory, ktoré sa u nich dajú študovať a to mechanik
elektrotechnik a mechanik počítačových sieti. Neskôr sme išli do učebne
informatiky, kde nám učiteľ ukazoval vlastné prezentácie a animácie
žiakov, ktoré si oni sami vymysleli a ktoré sa naučili robiť. Opäť sme sa
rozdelili na polovicu, lebo nás bolo veľmi veľa. Prvá polovica išla do
triedy, kde žiaci vysvetľovali ako sa správne rozoberá počítač a ako sa
má znovu poskladať. žiaci pomenúvali osobitné časti počítača. Druhá
polovica žiakov išla do inej triedy. Tu im ukazovali obvody káblov, ističe.
Zaujímavé bolo aj to, keď nám učiteľ ukazoval na akom princípe funguje
zvonček v panelákoch, ktorý zvoní zdola a zdvihneme ho a počujeme zhora.
Keď sme skončili, tak sme sa v skupinách vymenili. Po skončení prehliadky
sme sa vrátili do školy. Bol to výborný deň a radi by sme si podobný deň
zopakovali.<br>
<strong>Katarína Andrejcová, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter