Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň otvorených dverí na Gymnáziu

<p>Pomaly sa prebúdzajúca predjarná nálada bola akousi predzvesťou zmien
v živote skupiny mladých ľudí – deviatakov zo stropkovských
základných škôl, ktorí v stredu 19. februára 2014 prijali pozvanie
vedenia Gymnázia v Stropkove a v dopoludňajších hodinách navštívili
našu školu. Po úvodnom privítaní riaditeľom školy RNDr. Jaroslavom
Mikitom v školskej klubovni sa chlapci a dievčatá dozvedeli základné
informácie o štúdiu na štvorročnom gymnáziu, pozreli si prezentáciu
o školskej i mimoškolskej činnosti našich žiakov a potom s vedením
školy a členmi žiackej školskej rady navštívili niektoré učebne, aby
aspoň na pár minút boli účastníkmi hodiny angličtiny, nemčiny,
informatiky či biológie.<br>
Popoludní nás navštívila skupina piatakov základných škôl v sprievode
svojich rodičov. Aj im boli poskytnuté základné informácie o štúdiu na
osemročnom gymnáziu, súčasťou ktorých bolo aj jasné porovnanie
hodinových dotácií prímy, sekundy, tercie a kvarty so zodpovedajúcimi
ročníkmi základnej školy a tak vyvrátený mýtus o preťažovaní našich
žiakov učivom. žiaci i rodičia v sprievode pedagógov si potom prezreli
nadštandardne vybavené jazykové učebne, učebne biológie a informatiky.<br
/>
Veríme, že priestory a atmosféra našej školy oslovili starších, ale
najmä mladších návštevníkov. Tešíme sa na vás!<br>
<strong>-sc-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-02/09-dodg-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-02/09-dodg-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter