Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň matiek v Šandale

Oslavy Dňa matiek sa konali v našej obci síce s týždňovým posunom,
ale tento fakt vôbec neubral na ich krásnom a dôstojnom priebehu.

Oficiálne toto milé stretnutie matiek v sále kultúrneho domu otvoril
pán starosta – Ján Slivka – svojím príhovorom, kde ocenil poslanie
matky, jej starosť o deti a rodinu, vyzdvihol jej nezastupiteľné miesto
v spoločnosti a tiež duchovný rozmer tohto krásneho a zároveň
zodpovedného povolania.
Kultúrny program, ktorý potom nasledoval, obohatil a spestril „Senior
band“ zo Stropkova. Páni muzikanti svojimi piesňami a rozprávačským
umením dokázali vytvoriť príjemnú a veselú atmosféru a vykúzliť na
tvárach mamičiek a babičiek úsmev a dobrú náladu.
Každá mamka bola obdarená malou pozornosťou, ktorá bola len nepatrným
vyjadrením vďaky za všetko, čo matky zo seba z lásky dávajú a obetujú
sa, lebo to tak cítia…
Týmto sa chcem za všetky mamky poďakovať p. starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva obce Šandal za zorganizovanie tohto pekného popoludnia, za
občerstvenie, dobré jedlo a darčeky. Poďakovanie patrí tiež sponzorovi
podujatia p. J. Maťašovi – Pekáreň Šandal.
V. Cubová, Šandal

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter