Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň matiek v Nižnej Olšave

<p>Tak ako každý rok, aj v tomto roku si občania Nižnej Olšavy uctili
svoje mamy, babky, prababky. Obec pre ne tretiu májovú nedeľu pripravila
v popoludňajších hodinách slávnostné posedenie, ktoré sa konalo
v obecnej sále. Ako to už býva, posedenie sa nezaobišlo bez úsmevu a
dobrej nálady. Svoje mamky a babky si prišli uctiť žiaci materskej a
základnej školy, ktorí si prichystali zábavný program plný spevu, tanca a
ľudových krojov.
Po kultúrnom programe sa všetci občerstvili a na záver každá
z prítomných matiek mala venovaný spomienkový predmet.
Je pekné, že v obciach sa na tento krásny sviatok nezabúda, a rok čo rok
si pripomíname, ako veľa pre nás naše mamky i babky znamenajú. Veríme,
že v Nižnej Olšave sa stretneme opäť o rok, lebo naše mamy si to
zaslúžia.
N.O.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter