Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň matiek v Breznici

obrazekByť dobrou
matkou

neučia v nijakej škole.
Na to netreba veľké knihy,
ale veľké srdce.
(Matka Tereza)

Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci máj pripravujeme slávnostný
program z príležitosti „Dňa matiek“. Aj tento rok sme dodržali túto
tradíciu a dňa 17. mája 2009 sme zišli všetci v sále kultúrneho domu
v Breznici. Do prípravy boli zainteresovaní MŠ, ZŠ a samozrejme Obecný
úrad.
Veľa detí s mamičkami, ale aj oteckovia, babičky a deduškovia, naši
ďalší spoluobčania boli zvedaví na deti MŠ, a žiakov ZŠ, aký pekný
program pripravili spolu so svojimi učiteľkami, a tak všetkým spríjemnili
teplučké popoludnie. Samotný program začal o 15: 00 hod. slávnostným
príhovorom p. starostu Slavomíra Brendzu. Ten všetkých prítomných nielen
privítal, ale povedal aj zopár slov o histórii Dňa matiek. Potom sa už na
javisku striedali básničky, pesničky, tančeky, scénky…Najprv vystúpili
so svojim programom deti z MŠ, potom tí starší – žiaci zo ZŠ. “Pre
koho šepkám najkrajšiu báseň, pre koho skrývam najhlbší cit, pre koho
u nás je vždy tak krásne, pre koho ocko vyriadil byt……iba ty mamka to
vieš, iba ty jediná vieš…“. Aj toto sú slová jednej z nádherných
piesní, ktorú zaspievali deti z MŠ. Alebo slová básne „Povedz mi , mami
o mne čosi, nie to, že bocian deti nosí, lež ako som bol(a) maličký(á) a
spievala si pesničky nad mojou bielou perinkou, si mojou nežnou
maminkou…..“ aj tieto nežné slová vyslovené z detských úst vyronili
v nejednom oku slzu šťastia“. Hoci tieto všetky slová, a všetky
tančeky, a všetko, čo p. učiteľky pripravili s deťmi patrilo hlavne
mamičkám, venovali sme aj babičkám, tetám……každému. Tešilo nás,
keď melódie ľudových, či moderných piesní roztlieskalo a rozhýbalo aj
tých, čo sedeli v hľadisku. Každá mamička dostala od svojho dieťaťa
vlastnoručne vyrobený darček. A od p. starostu, resp. od OcÚ poukážku na
nákup tovaru za 3 eurá. Program sa určite páčil, o čom svedčí
spontánny potlesk divákov. Končili sme prísľubom, že určite sa stretneme
aj na budúci rok. A tak…“mamičky, prajeme Vám prežitie tých
najkrajších chvíľ so svojimi ratolesťami“.
Ľubica Gonosová

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter