Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň matiek a Deň otcov

Pri príležitosti sviatkov – Deň matiek a Deň otcov sme nezabudli ani
na tých skôr narodených.
Dňa 13. júna 2018 žiaci školského klubu ZŠ Hrnčiarska pod vedením pani
vychovávateľky B. Potomovej navštívili Nový Domov v Stropkove.
Klientom Nového Domova spríjemnili deň pestrým rozprávkovým pásmom
s názvom Z rozprávky do rozprávky.
Programom sa niesli milé slová v básničkách, krásne piesne a nádherná
rozprávková scénka – Ako išlo vajce na vandrovku. V scénke sa
predstavili žiaci v ručne s láskou vyrobených kostýmoch.
Zároveň sa chceme poďakovať Novému Domovu za vrúcne privítanie,
príjemnú atmosféru a milé pohostenie.
Kolektív žiakov ŠK, ZŠ Hrnčiarska 795/61, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter