Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň ľudovej rozprávky v školskej knižnici

<p>Deň ľudovej rozprávky, 16. marec je neoficiálnym knižničným sviatkom,
ktorý vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti
180. výročia narodenia Pavla Dobšinského. My dospelí si vo svojom
každodennom a modernom životnom štýle musíme nájsť chvíľku, ktorú
môžeme venovať deťom a stráviť ju spolu s nimi v ríši rozprávok. Je
dobré ak sa rozprávky s deťmi prežívajú. Nič nenahradí čítanie
rozprávok, a takto to bolo aj u nás v školskej knižnici na
Konštantínovej ulici v Stropkove. S najmenšimi čitateľmi sme spolu
s vychovávateľkami školského klubu detí lúskali ľudové rozprávky Pavla
Dobšinského od začiatku marca až do 26. marca. Zapojilo sa 89 čitateľov,
písali si čitateľské knižky a v knižničnom teste si svoje vedomosti
zmeralo asi polovica z nich. Všetky sme odoslali na žrebovanie do knižnice
P.O.Hviezdoslava v Prešove.
Aj napriek tomu, že rozprávkový svet a rozprávkové postavy sú vymyslené a
ich konanie môže byť nepravdepodobné, aj tak majú rozprávky skutočnú
hodnotu. Skrýva sa v jej posolstve o vnútornom význame, o podstate
života. Rozprávky a hlavne klasické rozprávky sú odrazom reality sveta
ľudských skúseností, ľudskej múdrosti, dobra a zla. Toto všetko sme
zažívali počas čítania rozprávok s našimi detskými čitateľmi.
Mgr. Jana Smolková – školský knihovník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter