Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň detí v Turanoch nad Ondavou

Síce trochu oneskorene, ale predsa, v piatok 5. 6. 2009 spoločne
oslávili deti Základnej školy s materskou školou Turany nad Ondavou svoj
sviatok – MDD. My, deviataci, sme pre všetkých pripravili súťažné
dopoludnie plné zaujímavých hier a športových súťaží. Každý sa mohol
zapojiť do skoku vo vreci, preťahovania lanom, džemovačky, hodu do diaľky,
pitia na slamku a mnohých ďalších súťaží. Kto vyhral? No predsa každý,
kto prišiel. Tí najlepší dostali diplomy a každému sa ušla aj sladká
odmena. Sme radi, že sa nám akcia vydarila a že sme svojim mladším
spolužiakom pripravili príjemné dopoludnie plné krásnych zážitkov.
Deviataci

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter