Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dejepisná olympiáda 9. ročník – obvodné kolo – ZŠ Mlynská

V polovici februára sa na ZŠ Mlynská uskutočnilo okresné kolo
Dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojilo sedem škôl – ZŠ Mlynská,
ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a
Pavla, Gymnázium Stropkov a ZŠ Hrnčiarska. Olympiádu slávnostne otvorila
zástupkyňa riaditeľa školy ZŠ Mgr. Mariana Rusnáková, za prítomnosti
odborného zamestnanca ŠÚ Stropkov Mgr. Márie Šmajdovej. Predsedom obvodnej
komisie bola Mgr. Mariana Rusnáková, členmi Mgr. Jarmila Fedoríková a Mgr.
Andrea Gonosová. Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom
kole umiestnili na prvých dvoch miestach. Súťaž pozostávala z riešení
didaktických a monotematických testov. Každá čiastková správna odpoveď
mala hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol
maximálne 100 minút. Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol
žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.
Vyhodnotenie:
Kategória F – 6. ročník:
1. miesto: Diana Sitkaničová – ZŠ Konštantínova
2. miesto: Timea Petričková – ZŠ Mlynská
3. miesto: Kataríne Gramatová – ZŠ S MŠ Havaj
Kategória E – 7. ročník:
1. miesto: Katarína Medveďová- ZŠ Mlynská
2. miesto: Šimon Harvilko – ZŠ s MŠ Bukovce
3. miesto: Alžbeta Motyková – CZŠ sv. Petra a Pavla
Kategória D – 8. ročník:
1. miesto: Terézia Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj
2. miesto: Damián Didnianský – ZŠ Mlynská
3. miesto: Matej Bujdoš – CZŠ sv. Petra a Pavla
Kategória C – 9. ročník:
1. miesto: Oliver Kačmár – ZŠ Mlynská
2. miesto: Bibiána Bundová – ZŠ Mlynská
3. miesto: Marek Bujdoš – ZŠ Konštantínova
Víťazi v jednotlivých kategóriách obdržali šekové poukážky
v hodnotách 14, 10 a 6 eur a diplomy. Žiaci na prvých dvoch miestach
v kategóriách C, D a E sa zúčastnia krajského kola, ktoré sa uskutoční
dňa 27.3.2017 v Prešove. Víťazom obvodného kola a úspešným
riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.
ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter