Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dejepisná olympiáda 8. ročník obvodné kolo – ZŠ Mlynská

<p>Dňa 9. februára sa na ZŠ Mlynská uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej
olympiády – 8. ročník. Do súťaže sa zapojilo 8 škôl: ZŠ Mlynská,
ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a
Pavla, Gymnázium Stropkov, ZŠ s MŠ Kolbovce, ZŠ s MŠ Lomné. Olympiádu
slávnostne otvorila zástupkyňa riaditeľa ZŠ Mlynská Mgr. Mariana
Rusnáková, za prítomnosti odborného zamestnanca ŠÚ Stropkov – Mgr.
Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisii bola Mgr. Marianna Rusnáková,
členmi: Mgr. Elena Vasilková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa
zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch
miestach. Súťaž pozostávala v riešení didaktických, monotematických
testov. Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu.
Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 90 minút. Test
obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min.
60 bodov.<br>
<strong>Vyhodnotenie:</strong><br>
Kategória F – 6. ročník: 1. miesto Mária Smetanková – ZŠ
Konštantínova, 2. miesto Alexandra Sidorjaková – CZŠ sv. Petra a Pavla,
3. miesto Ema Baníková – ZŠ Mlynská.<br>
Kategória E – 7. ročník: 1. miesto Sofia Jakubová – Gymnázium,
2. miesto Anna Mária Polačková – CZŠ sv. Petra a Pavla, 3. miesto
Daniela Kocáková – ZŠ s MŠ Bukovce.<br>
Kategória D – 8. ročník: 1. miesto Viktor Mačuga – ZŠ
Konštantínova, 2. miesto Matej Ferenc – ZŠ Mlynská, 3. miesto Marek
Bujdoš – ZŠ Konštantínova.<br>
Kategória C – 9. ročník: 1. miesto Samuel Sitkanič – ZŠ
Konštantínova, 2. miesto Šimon Šmilňak – ZŠ Mlynská, 3. miesto Lucia
Ďurišová – ZŠ Mlynská.<br>
Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky
v hodnotách-14, 10 a 6 eur a diplomy. žiaci na prvých dvoch miestach
v kategóriách C, D a E sa zúčastnia krajského kola v Prešove. Víťazom
obvodného kola a úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.<br
/>
<strong>ZŠ Mlynská</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-dejepisna-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-dejepisna-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-dejepisna-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-dejepisna-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-dejepisna-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/07-dejepisna-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter