Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dejepisná olympiáda 11. ročník – okresné kolo – ZŠ Mlynská

Naša škola dňa 14.2.2019 bola organizátorom okresného kola Dejepisnej
olympiády. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj,
ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla a ZŠ
Hrnčiarska. Olympiádu slávnostne otvoril pán riaditeľ školy Mgr. Peter
Gombár. Predsedom okresnej komisie bola Mgr. Mariana Rusnáková, členmi –
Mgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa
zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých troch
miestach. Súťaž pozostávala v riešení didaktických a monotematických
testov. Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 90 minút.
Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol
min. 60 bodov.
Vyhodnotenie:
Kategória F – 6. ročník: 1. miesto- Eduard Hájnik –
ZŠ Mlynská Stropkov, 2. miesto- Lívia Glusová – CZŠ Stropkov,
3. miesto- Tamara Glusová – CZŠ Stropkov.
Kategória E – 7. ročník: 1. miesto- Róbert Front –
ZŠ Mlynská Stropkov, 2. miesto- Laura Helena Mižová – ZŠ
Konštantínova, 3. miesto- Júlia Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj.
Kategória D – 8. ročník: 1. miesto- Barbora
Vrabeľová – ZŠ Mlynská Stropkov, 2. miesto- Simona Sejková – ZŠ
Mlynská Stropkov, 3. miesto- Angelika Marcinčáková – ZŠ s MŠ
Bukovce.
Kategória C – 9. ročník: 1. miesto- Pavol Jecuško –
ZŠ Konštantínova Stropkov, 2. miesto- Klaudia Hanáková – ZŠ Mlynská
Stropkov, 3. miesto- Laura Šlangová – CZŠ Stropkov.
Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky
v hodnotách-14,-, 10,- a 6,- eur a diplomy. Žiaci na prvých dvoch
miestach v kategóriách C, D a E sa zúčastnia krajského kola, ktoré sa
uskutoční dňa 21.3.2019 v Prešove. Víťazom okresného kola a úspešným
riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter