Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dejepisná exkurzia žiakov 9. ročníka

Aj v tomto školskom roku pripravili učitelia dejepisu na ZŠ Mlynská pre
žiakov 9.ročníka dejepisnú exkurziu zameranú na regionálne dejiny. Táto
exkurzia bola o to významnejšia, že sa konala pri príležitosti
65. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

Zaujímavá a u žiakov veľmi obľúbená akcia sa konala dňa
7. 10. 2009 a začala sa návštevou vyhliadkovej veže na Dukle, kde nás do
bojov o tento priesmyk zasvätil svojím pútavým výkladom pán sprievodca.
Aj keď nám počasie neprialo a pre hustú hmlu sme takmer nič nevideli, jeho
výklad nám to vynahradil. Nemenej zaujímavý bol aj krátky dokument
o bojoch na Dukle. Pamiatku obetí tejto ťažkej vojnovej operácie sme si
potom všetci spoločne uctili pri pamätníku minútou ticha, položením venca
a zapálením sviec. Aspoň takouto malou poctou sme si pripomenuli tých,
ktorí za nás položili životy v čase II. svetovej vojny a bez ktorých by
náš dnešný život vyzeral určite ináč. Naša exkurzia po stopách
regionálnych dejín pokračovala vo Vojenskom múzeu vo Svidníku. Po
absolvovaní prehliadky v múzeu sme si pozreli dokumentárny film o histórii
vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, o ťažkých bojoch
v Karpatoch počas I. svetovej vojny, o histórii vzniku slovenského štátu
i o postupnej porážke fašizmu na našom území. Návšteva múzea,
prehliadka jeho exponátov a následná minúta ticha na Pamätníku padlých
hrdinov vo Svidníku v nás všetkých určite zanechali obrovský dojem a
naše dejiny nás prinútia aspoň na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť nad
životom a jeho pominuteľnosťou.
Mgr. Rusnáková M., Mgr. Ličková A.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter