Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Dedko, babka, ďakujeme vám.“

Nezvyčajné predpoludnie strávili žiaci ZŠ s MŠ Bukovce v pondelok
13.10.2008. Napriek číslu 13 to bol šťastný deň, pretože mohli
vyjadriť svojim starým rodičom úctu, lásku a vďaku za starostlivosť pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Podujatie začalo predstavením rozprávky Červená Čiapočka v podaní
divadielka RAK. Potom žiaci školy predviedli svoje herecké, spevácke
i tanečné umenie. Milými slovami a tančekom sa svojim babkám a dedkom
prihovorili najmenší žiaci. Starší ich potom zabavili ľudovými piesňami,
scénkou a celý program ukončili žiaci spoločnými piesňami. Najmilšia
časť však nastala až potom. V priestoroch školy si mohli starí rodičia
posedieť so svojimi vnúčatami pri sladkom občerstvení, porozprávali sa,
možno pospomínali na ich školské časy. Na záver si zaspievali pieseň
„Živio…“ Takže, všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom školy,
babkám a dedkom: „Živio, živio…“, aby sme sa mohli stretnúť aj na
budúci rok.
-b-

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter