Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

DEŇ ZEME na ZŠ Mlynská Stropkov

Deň 22. apríl je v povedomí spoločnosti známy ako Deň Zeme. Máme
radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme, a preto
nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia. Tento deň je veľmi
významný pre všetkých ľudí, pretože si pripomíname, aké dôležité je
chrániť prírodu a životné prostredie, a že rovnováha všetkého živého
na tejto planéte je vzácna a obdivuhodná.
Žiaci našej ZŠ Mlynská v Stropkove sa preto v spolupráci s m.p. Služba
Stropkov zapojili do tejto akcie zameranej na DEŇ ZEME v piatok
20.4.2018. M.p. Služba Stropkov nám v tento deň poskytol vrecia na
vyzberaný odpad, ktorý žiaci triedili a taktiež bol zabezpečený jeho odvoz
z areálu našej školy a z areálu Pod vlekom. Do upratovania nášho mesta
sa zapojila celá škola. Jednotlivé ročníky sa vybrali zbierať odpadky a
iné nečistoty v našom okolí po pridelených trasách: Hrnčiarska ulica,
Ulica Matice slovenskej, areál Pod vlekom, Šandal- Roveň, smer Bokša, areál
školy.
Cieľom tohto podujatia bolo nielen vyčistiť prírodu a naše okolie od
odpadkov po nezodpovedných ľuďoch, ale predovšetkým rozvíjať
environmentálne povedomie žiakov, chrániť prírodu, naučiť sa starať sa
o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie.
Všetci si želáme, aby naše okolie nebolo krásne vyčistené len v tento
deň, ale ostalo čisté aj pre ostatné generácie. K tomu musíme prispieť
nielen my, žiaci našej školy, ale všetci ľudia nášho mesta, našej
planéty.
Žiaci ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter