Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ČÍTAJME SI 2018 na ZŠ Konštantínova

30. mája čítalo na Slovensku 38 853 detí!

Čo je projekt ČÍTAJME SI? Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom
pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam
literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským
maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Toto
všetko sa koná pod záštitou Linky detskej istoty. V našej školskej
knižnici sa do čítania zapojilo 147 detí. Pre rozvoj osobnosti dieťaťa
i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. A práve touto
aktivitou sme chceli motivovať deti k čítaniu kníh, rozvíjaniu ich
fantázie a k pravidelným návštevám knižnice.
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter