Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čo vieš o hviezdach 2018?

15. marca 2018 sa v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku konalo
obvodné kolo „Čo vieš o hviezdach?“.
ZŠ Mlynskú Stropkov reprezentoval žiak 6. B triedy Róbert Front. Tento
žiak zastupoval všetky základné školy v Stropkove.
Súťaž pozostávala zo 4. kôl a to zo všeobecnej astronómie, spoznávania
hviezd, spoznávania objektov na obrázkoch a tajničky. Žiaci mali vedomosti
z histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov,
hviezd, galaxií, kozmonautiky, astronómoch, astronomických observatórií.
Priebeh súťaže zabezpečoval Mgr. J. Sadiv.
Náš žiak skončil na 1. mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude
konať 24.4.2018 vo Hvezdárni a planetáriu Prešov. Blahoželáme.
Ing. Anna Juhasová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter