Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čítanie nás baví

Dňa 25. 3. 2010 boli žiaci ZŠ Chotča účastní náučno-zábavného
dopoludnia, mottom ktorého bolo: „Čítanie nás baví.“ Akcia mala za
cieľ podporiť záujem o čítanie a literatúru, poskytnúť viac
informácií o vybraných slovenských i zahraničných spisovateľoch,
zapojiť žiakov do dramatizácie textu, rozvíjať komunikačné
zručnosti.

V úvode si žiaci pripravili krátke vystúpenie s názvom Opustené
stádo. Išlo o scénku, ktorá aktuálne súvisela a obdobím prípravy na
veľkonočné sviatky. Na výrobe masiek, rekvizít sa účinkujúci sami
podieľali.
Po dialógu o dojmoch, postrehoch a pekných obrazoch vystúpenie nasledovali
súťaže. Žiaci boli rozdelení do 4 družstiev podľa ročníkov. Zadania
úloh boli pestré. Nevyžadovali len naučené poznatky, ale aj tvorivosť a
veku primeraný rozhľad.
Ďalší dôvod, prečo sa žiaci na tento deň tešili bol ten, že sa
vyhodnotili marcové aktivity: Kráľ čitateľov, Moja najobľúbenejšia
kniha, Ocko, mamka, poďme si čítať.
Víťazi boli odmenení peknými cenami.
To, že sa žiakom dopoludnie s literatúrou páčilo, bolo vidieť na ich
tvárach. Tešíme sa na ďalšie obohacujúce stretnutia. Dočítania!
ZŠ Chotča

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter