Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čítam, čítaš, čítame… na Gymnáziu v Stropkove

Utorok bol deň ako každý druhý, a
predsa bol v niečom výnimočný. Mal názov Čítam, čítaš, čítame… a
ponúkol žiakom Gymnázia v Stropkove zaujímavý spôsob zdokonalenia sa
v čítaní s porozumením. Počas tohto netradičného dopoludnia, o ktoré
sa postarali naši učitelia spoločenskovedných predmetov, sme postupne
navštevovali rôzne stanovištia s poučným programom.

Vyučujúca umenia a kultúry Mgr. A. Gonosová nám dala za úlohu
popasovať sa s vytvorením básne s použitím rôznych latinských názvov,
biologických pojmov, ale aj mien slávnych biológov. Užili sme si pri tom
kopec srandy a študenti využili svoje básnické črevo, o ktorom možno ani
netušili.
Vyučujúca slovenského jazyka a literatúry Mgr. R. Madzinová pre nás
pripravila literárne zastavenie, kde sme sa zabavili netradičnými jazykovými
aktivitami. Čakali nás tam aj hudobníčky zo IV.A, s ktorými sme si
nacvičili vlastnú verziu piesne Hej sokoly.
Mgr. A. Hančáková, vyučujúca slovenského jazyka a literatúry, tiež
podnietila našu umeleckú tvorivosť. Po prečítaní básní bolo našou
úlohou výtvarne zobraziť posolstvo básní. Boli sme prekvapení, aké
krásne obrazy vyšli z našich rúk.
Neskôr sme zavítali na stanovište Európskej únie, kde p. zástupkyňa
PaedDr. I. Jecušková vytvorila niekoľko skupín, ktorým ponúkla rôzne
príležitosti na otestovanie svojich vedomostí o Európe. Úlohou každého
tímu bolo zodpovedať kvíz o európskych štátoch, identifikovať euromince
a priblížiť obľúbené pamiatky významných miest.
Ďalej sme putovali na stanovište dejín mesta blízkeho nášmu srdcu, mesta
Stropkov. Vyučujúca dejepisu Mgr. E. Vasilková nám ponúkla odborný
i vizuálny pohľad na najznámejšie momenty z histórie mesta. Pobavili sme
sa aj pri hrách o známych osobnostiach.
Ako posledné nás čakalo stanovište s rozprávkovými dielami a vyučujúca
umenia a kultúry Mgr. I. Zakovičová. Niektorí žiaci sa realizovali pri
ilustráciách rozprávok, kde vytvorili zábavné dielka. Iní sa usilovali
nájsť časti múdrych citátov, spojiť ich do zmysluplných viet, a preto
odišli múdrejší a povzbudení.
Záverečné stretnutie v klubovni školy sa nieslo v hudobnom duchu, kde sme
spoločne zaspievali vlastnú verziu piesne Hej sokoly s názvom Čítam,
čítam, stále čítam.
Ďakujem našim vyučujúcim za originálne aktivity a príjemný i poučný
deň v škole.
Štefan Petro, Nikola Mražiková, Gymnázium v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter