Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čistička odpadových vôd Stropkov

V rámci predmetov chémia, geografia a biológia sme sa vybrali do
čističky odpadových vôd. Do Stropkova sme sa odviezli spojovým autobusom a
potom sme prešli pešo chodníkom do cieľa našej exkurzie. V priestoroch
čističky nás privítala pani Ing. Štefaníková, ktorá nám čističku
opísala a všetko podrobne vysvetlila. Naučili sme sa, že odpadová voda sa
čistí najskôr mechanicky a potom biologicky a chemicky. Na všetky tri
spôsoby čistenia vody sú stroje a prístroje, ktoré to zaznamenávajú.
Počasie nám počas exkurzie neprialo, voda sa nám predstavila aj v inej
podobe, vo forme dažďa. V čističke nám najviac prekážal zápach, ktorý
je typický pre odpadovú vodu. Čistenie vody končí odtokom čistej vody
dlhým potrubím do rieky Ondava. Do školy sme sa vrátili premočení a
premrznutí, ale s pocitom, že lepšie je raz vidieť ako sto krát
počuť.
Na záver všetkých siedmakov a ôsmakov potešil darček od našej
sprievodkyne vo forme skicárov a horúci čaj v teple našej školy.
Kamila Bandiová a Sofia Zavacká, 7. ročník, ZŠ
s MŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter