Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Čisté ruky

Vo štvrtok 23. mája 2019 našu školu navštívila pracovníčka J.
Ufnárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku. Pani
Ufnárová pracuje na oddelení epidemiológie a výchovy k zdraviu.

Prišla našim prvákom hravou formou ukázať, ako si majú správne
umývať ruky. Vysvetlila im význam tohto pre zdravie dôležitého úkonu.
Napriek tomu, že to robíme denne niekoľkokrát, boli sme prekvapení, aké
chyby pri tom robíme.
Aby sme sa vyhli prenosu rôznych chorôb špinavými rukami, naučila nás, ako
to máme robiť správne. Deti si pod jej vedením umývali ruky a opisovali
pritom jednotlivé úkony. Ona im potom umyté ruky skontrolovala v zázračnej
škatuľke. Deti sa veľmi spontánne zapájali do aktivít a ešte dlho po jej
odchode veselo o tom diskutovali. Ďakujeme!
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter