Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Charitatívna zbierka pre rodiny v núdzi v Stropkove na Základnej škole Mlynská

Ešte počas decembrových dní,
tesne pred vianočnými sviatkami, prebiehala na ZŠ Mlynská charitatívna
Zbierka potravín pre rodiny v núdzi v Stropkove. Do tejto dobročinnej akcie
sa zapojila naša škola na podnet našej bývalej žiačky Dominiky Olčákovej
a na základe oslovenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity.

V uvedených dňoch žiaci jednotlivých tried I. a II. stupňa spolu so
svojimi pedagógmi, vychovávateľkami a zamestnancami školy napĺňali
obrovské škatule trvanlivými potravinami, ktoré mali pomôcť stropkovským
rodinám v núdzi prežiť vianočné sviatky v spokojnosti a dostatku.
V priebehu týchto dní pedagógovia a žiaci spolu so svojimi rodičmi
prinášali do školy múku, cukor, soľ, strukoviny, cestoviny, čaje, konzervy
a iné potraviny, ktoré sme postupne pripravovali na odovzdanie
organizátorom.
Vďaka tejto výzve sme spojili na konci roku 2017 svoje sily a vyzbieraným
množstvom potravín dokázali, že osudy ľudí v núdzi nám nie sú
ľahostajné a sme pripravení kedykoľvek pomôcť. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa do tejto zbierky zapojili, za všetkých, ktorým sme pomohli a spríjemnili
im tak najkrajšie sviatky v roku.
ĎAKUJEME a prajeme všetkým len to najlepšie v novom roku 2018.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter