Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Česko – Slovensko – Nemecké priateľstvá alebo projekty EÚ spájajú mladých ľudí

„Slowakei, Slowakei“…ozývalo sa v piatok 11. decembra 2009 počas
volejbalového turnaja veľkou telocvičňou v mestskej športovej hale
v nemeckom Hungene.

Ale nielen volejbal bol dôvodom, prečo sa minulý týždeň 6 študentov a
skupina pedagógov SOŠE v Stropkove ocitli v neveľkom, no zato veľmi peknom
mestečku v západnej časti Spolkovej republiky Nemecko. Táto
„delegácia“ z východu Slovenska sa tu stretla so svojimi partnermi
z Čiech a Nemecka, aby na 2. projektovom stretnutí v rámci programu
Comenius – školské partnerstvá reprezentovala svoju školu a mesto
Stropkov. Okrem iného aj prostredníctvom PowerPoint prezentácií.
Komunikačným jazykom bola nemčina. Študenti mali možnosť si otestovať
svoje jazykové vedomosti a zručnosti priamo v „teréne“.
Keďže je to projekt „o mladých a pre mladých“, vznikli tu zaujímavé a
veľmi pekné priateľstvá medzi českými, nemeckými a našimi študentmi.
Nelenili však ani pedagógovia, ktorí si tiež vymenili skúsenosti, porovnali
jednotlivé školské systémy a dohodli sa na ďalšom projektovom stretnutí,
ktoré sa tentoraz bude konať v Stropkove.
Okrem projektových aktivít nám naši nemeckí partneri pripravili krásny a
bohatý program, spojený s návštevou tradičných vianočných trhov,
prehliadkou miest Giessen a Frankfurt nad Mohanom. Veľmi sa nám páčila
predovšetkým čarovná atmosféra Vianoc, typická pre nemecky hovoriace
krajiny.
Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať EÚ, že podporuje a financuje
takéto projekty. Veľká vďaka patrí aj naším študentom, ktorí zodpovedne
pristupovali v príprave na celé projektové stretnutie a veľmi pekne a
úspešne reprezentovali nielen našu školu, ale aj mesto Stropkov.
Mgr.Sejkaničová Tatiana, koordinátor projektu

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter