Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Červené stužky

V tomto školskom roku sa naša škola už trinásty krát zapojila do
celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY, ktorú organizuje MŠVVaŠ SR,
Kancelária WHO na Slovensku a Gymnázium sv. Františka v Žiline. Cieľom
kampane je vyjadriť solidaritu v boji proti AIDS, veď červená farba stužky
znamená symbol krvi a života. V rámci kampane sa od 2. septembra do
1. decembra uskutočnili pre žiakov II. stupňa prednášky s príslušníkmi
policajného zboru, ale témy prevencie HIV a AIDS boli pripomenuté aj na
hodinách etickej výchovy. Už tradične sa škola zapojila do výtvarnej
súťaže na tému POHĽADNICA pre ČERVENÉ STUŽKY. V rámci súťaže
ŠPORTOM pre ČERVENÉ STUŽKY sa uskutočnil turnaj vo florbale pre žiakov
špeciálnych tried. Vyvrcholením kampane bola ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA
vytvorená žiakmi našej školy. Týmito aktivitami sme chceli vyjadriť
solidaritu s ľuďmi postihnutými HIV a AIDS.
Mgr. Jana Berezná, ZŠ Hrnčiarska Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter