Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Červené stužky sú symbolom 1. decembra Svetového dňa boja proti AIDS

1. decembra 2017 sa žiaci Základnej školy Mlynská 697/7 v spolupráci
s vedením školy zapojili do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane
Červené stužky. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý
december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak
vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Žiačky Ema Dubasová a Sára Mačejovská
prostredníctvom školského rozhlasu oboznámili svojich spolužiakov
s históriou vzniku červenej stužky a jej posolstve. Nosením červenej
stužky ľudia prejavujú záujem aj o tých, ktorí sa starajú o chorých na
AIDS a pomáhajú priamo alebo nepriamo zabraňovať šíreniu HIV/AIDS.
Svoju solidaritu s chorými na AIDS a odhodlanie bojovať proti šíreniu tejto
choroby vyjadrili žiaci nosením červenej stužky a vytvorením živej
červenej stužky.
Ing. Štafurová V., koordinátor

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter