Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny opäť úspešne

Uskutočnilo sa vo Vrútkach, v časti Piatrová 7. – 9. 6. 2019
v 2 kategóriách: mladší žiaci (žiaci 5. a 6. ročníka) a starší
žiaci (žiaci 7. až 9. ročníka). Súťaž pozostávala z náročného
vedomostného testu, poznávania živých aj sušených rastlín. Súťažiaci
mali ovládať liečivé účinky a použitie rastlín, účinné obsahové
látky, základnú botanickú charakteristiku a vedomosti o zbere, sušení a
používaní liečivých rastlín. Pri poznávaní musia žiaci ovládať
odborné pomenovanie rastliny (latinský názov), zaradenie do botanického
systému, spoznať musia sušené liečivé drogy, herbárové položky, ako aj
živé rastliny. Tradične najťažšou časťou je určovanie liečivých
čajov.
Sprievodnými aktivitami celoštátneho kola bola exkurzia na Rakšianske
rašelinisko (pozorovanie mäsožravých rastlín) v NP Veľká Fatra,
návšteva Lúčanského vodopádu a Važeckej jaskyne.
Žiačky ZŠ s MŠ Bukovce uspeli výborne. V kat. M sa na
3. mieste umiestnila Simona Muliková a na 5. mieste
Natália Bučková. V kat. S sme rovnako
získali 3. miesto: Angelika Marcinčáková a 5. miesto
získala Karolína Bujdošová. Výborné výsledky žiakov sú
odzrkadlením ich celoročnej kvalitnej prípravy. Srdečne blahoželáme.
-b-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter