Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Byť milosrdní

V dňoch 1.-5.8.2016 sa v našej Cirkevnej základnej škole sv. Petra a
Pavla uskutočnil tábor pod názvom Byť milosrdní. Deti sa učili ako byť
milosrdní k ostatným, ale aj k sebe. Počas tábora sme navštívili aj dve
zariadenia, ktoré sa nachádzajú v našom meste, aby sme trošku spestrili
deň aj tým, ktorí to potrebujú. V Dome detí Božieho milosrdenstva sme sa
spoločne modlili a potom nás čakal spoločný program v podobe hier a
diskotéky. Posledný deň sme navštívili seniorov v Novom domove, kde sme
boli účastní na sv. omši, a tak prispeli k sláveniu sv. omše spevom a
potešili našich starčekov a starenky. Dopriali sme si aj trošku radosti a
oddychu na Domaši- Nová Kelča a v jeden deň sme sa boli povoziť na
koníkoch na Ranči Rómeo v Breznici. Týmto sa chceme poďakovať všetkým
rodičom za prejavenú dôveru, že nám zverili na jeden týždeň ich
ratolesti a dúfame, že sme splnili ich očakávania. Ďalej by sme sa chceli
poďakovať všetkým, ktorí nám dopomohli k úspešnému spoločnému
tráveniu chvíľ v tábore- Dom detí Božieho milosrdenstva, Ranč Rómeo,
Motorest Breznica, Penzión Goral, Nový domov, Hasičský zbor Stropkov a
taktiež našim kňazom za slávenie sv. omší.
CZŠ sv. Petra a Pavla

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter