Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Boli sme vo Svätej zemi

<p>žiaci 4. A a 4. B triedy zažili hodinu náboženskej výchovy
netradične. Keďže téma znela „Zem Biblie“, tak putovali po tých
miestach, po ktorých kráčal sám Pán Ježiš pred 2000 rokmi. Navštívili
mestá Betlehem, Nazaret, Kafarnaum, Kánu Galilejskú a Jeruzalem. Boli na
vrchu Sion, Tábor a Nebo, kde Mojžiš zakončil svoj pozemský život. Spolu
s Ježišom bdeli a modlili sa v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore.
Zvláštny pokoj vládol na Poli pastierov, pridali sa k nim a radostne
spievali: „Glória“. Plavili sa po Galilejskom mori, kde sa spolu s Jakubom
a Jánom na chvíľu stali rybármi. Spoznali, ako sa vtedy ľudia obliekali,
zabávali, aké remeslá vykonávali a tiež sa preniesli do slávenia sviatkov
vyvoleného izraelského národa. žiaci sa oboznámili s každodenným
životom v Ježišovej dobe. Aj napriek cestovaniu prstom po mape, každý si
odniesol pekný duchovný zážitok.
ZŠ KONŠTANTÍNOVA

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter