Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bocianí deň

V rámci Ekovýchovného programu pre základné školy sa v ZŠ s MŠ
Bukovce uskutočnila beseda o bocianovi. Cieľom tohto programu, ktorý sa
u nás realizuje od roku 2004, je pochopenie väzieb v prírode, získanie
údajov o stave populácie bociana bieleho a zvýšenie záujmu žiakov
o pozorovania v prírode. Pri tejto príležitosti sme vestibul školy
vyzdobili žiackymi prácami s motívmi života tohto zaujímavého
živočícha.
Pani Ing. Macková z CHKO Východné Karpaty žiakom odprezentovala zaujímavú
prácu o bocianoch. Dozvedeli sme sa základné údaje o živote bociana
bieleho a čierneho, o hniezdení, o jedálnom lístku, sťahovaní, biotope,
prečo ich treba chrániť a ako postupovať pri ich záchrane.
Žiaci druhého stupňa sa zapojili do dlhodobých úloh spojených so
sledovaním života bociana bieleho, ktoré budú vyhodnotené v školskom roku
2016/2017.
Mgr. Lucia Harvilková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter