Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Biologická olympiáda, kategória „E“- obvodné kolo – ZŠ Mlynská

<p>Dňa 9. apríla ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo Biologickej
olympiády E – 49. ročník, za okresy Stropkov a Medzilaborce. Do súťaže
sa zapojilo sedem škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova,
CZŠ sv. Petra a Pavla, ZŠ Giraltovce, ZŠ Hrnčiarska a ZŠ s MŠ Kolbovce.
Olympiádu slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár. Predsedom
obvodnej komisie bola Ing. Marta Kačmárová – ZŠ Mlynská, členmi boli
Ing. Gabriela Šmajdová- CZŠ sv. Petra a Pavla a Ing. Blanka Kačurová- ZŠ
s MŠ Bukovce. Súťažilo sa v odbornostiach – Botanika, Zoológia a
Geológia.<br>
Vyhodnotenie:<br>
Odbornosti: ZOOLÓGIA: 1. miesto- Karin Luberdová – ZŠ Mlynská,
2. miesto- Klára Mulíková – ZŠ s MŠ Bukovce, 3. miesto – Juliána
Muliková – ZŠ s MŠ Bukovce<br>
GEOLÓGIA: 1. miesto – Lívia Andrejovská – ZŠ Mlynská,
2. miesto – Monika Janočková – ZŠ s MŠ Bukovce, 3. miesto –
Melánia Bartkovičová – ZŠ Mlynská<br>
BOTANIKA: 1. miesto – Viktor Mačuga – ZŠ Konštantínova,
2. miesto – Daniela Kocáková – ZŠ s MŠ Bukovce, 3. miesto –
Anastázia Olčáková – ZŠ Mlynská<br>
Víťazi v jednotlivých odbornostiach dostali šekové poukážky
v hodnotách-14, 10 a 6 eur a diplomy. Súťažiaci na prvých miestach sa
zúčastnia krajského kola v Prešove. Víťazom a úspešným riešiteľom
obvodného kola olympiády srdečne blahoželáme.<br>
<strong>CVČ ZŠ Mlynská</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter