Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2007/2008

Každoročne sa množstvo detí a mládeže z okresu Stropkov zapája do
biblickej súťaže (BS), organizovanej pre 1. stupeň ZŠ a do biblickej
olympiády (BO), organizovanej pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy. Nebolo to
inak ani tohto roku.
Mladšie deti študovali Evanjelium podľa Marka a starší Knihu Exodus a List
Rimanom. Svojimi vedomosťami sa prezentovali najprv na triednych kolách, potom
na školskom kole, odkiaľ prví v jednotlivých kategóriách postúpili na
okresné (dekanské) kolo.
V tomto ročníku 2007/2008 sa dekanské kolo uskutočnilo dňa 3. apríla
v priestoroch ZŠ s MŠ Havaj. Do biblickej súťaže a biblickej olympiády
sa zapojilo 75 žiakov a študentov jednotlivých škôl stropkovského okresu.
Súťažné družstvá v nich preukázali svoje bohaté biblické vedomosti.
BIBLICKÁ SÚŤAŽ
A Kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
ZŠ Konštantínova Stropkov
ZŠ Mlynská Stropkov
ZŠ s MŠ Lomné

B Kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
1. ZŠ Konštantínova Stropkov
2. ZŠ s MŠ Havaj
3. ZŠ s MŠ Chotča

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
I. Kategória (5. – 9. ročník)
ZŠ s MŠ Havaj
ZŠ s MŠ Bukovce
ZŠ s MŠ Chotča

II. Kategória (stredné školy)
Gymnázium Stropkov
SZŠ Stropkov
SOU poľnohospodárske Stropkov

Víťazí jednotlivých kategórií prevzali pekné ceny z rúk
protopresbytera o. Štefana Vansača a postúpili na arcidiecézne kolo BO a BS,
ktoré sa konalo 17. 4. 2008 v Prešove.
Všetkým súťažiacim, ale aj tým, ktorí ich pripravovali, ako aj
organizátorom patrí veľká vďaka.
Mgr. Martina Semanová

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter