Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Betlehemský večer v ZŠ s MŠ v Kolbovciach

<p>Vianoce, čas radosti, pokoja, lásky, klopú na dvere a my ich im potichu
otvárame. Svieť nám stromček jagavý, už sme všetci zvedaví, či je ten
darček a čo je v ňom, cingi, lingi, cingi, lingi, bom. Práve tieto slová
básnika sa nám derú na pery, keď vstúpime do pekne vyzdobenej školy, kde
počuť koledy, žiaci majú na chodbe rozostavané stánky a predávajú
výrobky zo sadry, z papiera a iných materiálov. Niektorí ponúkajú
medovníky, ktoré upiekli so svojimi mamkami. Bez nich by nemali vianočné
trhy ten správny šmrnc. Je posledný deň pred prázdninami a v tento deň
máme vo zvyku vítať Mikuláša so svojím sprievodom Starší žiaci
kráčajú do školy, ale kde sú mladší žiaci? Nuž uvidíme. Škola dýcha
vianočnou atmosférou žiaci si sadajú na lavičky a tu pri škole sa zrazu
objaví pekne vyzdobený voz, na ktorom sedí Mikuláš a s nim plno detí
z 1.stupňa so svojimi učiteľkami. Dvere sa otvoria a rozjasaná chasa
s Mikulášom, s čertom a anjelom sa vovalí na chodbu Za spevu vianočnej
piesne sadá si Mikuláš na svoje pripravené miesto. Privíta ho moderátorka
tohto programu Karin Antošová. Ten tiež nie je skúpy na slovo, prihovorí sa
deťom a je zvedavý hlavne na kultúrny program, ktorý pripravili žiaci
1. stupňa a 2. stupňa pod vedením p. uč. Mgr. Baníkovewj, Mgr.
Demjanovej, Mgr. Gombitovej a Mgr. Hutňanovej. Ten bol uvitý z vianočných
piesní, scénok, tanca. Mikulášovi sa program detí páči a štedrou rukou
siaha do svojho koša a obdarúva každé dieťa. Na záver sa poďakuje p.riad.
Mgr. Varcholík a za spevu Tichá noc, svätá noc, ktorá bola spievaná nielen
slovensky, ale aj anglicky a nemecky, Mikuláš odchádza preč.Za túto
vydarenú akciu ďakujeme týmto podnikateľom, ktorí nám finančne pomohli:
p. Bartkovi z Kolboviec, p. Kolcunovui zo Stropkova, p. Adamovi zo Stropkova,
p. Bučkovi zo Stropkova. Ďalej ďakujeme p. Demjanovi z Brusnice, p. Fečkovi
z Kolboviec a otcovi Kišakovi s partiou z Kláštora redemptoristov zo
Stropkova.<br>
<strong>ZŠ s MŠ Kolbovce</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-01/03-kolbovce-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-01/03-kolbovce-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter