Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Betlehemský večer

Blíži sa čas Vianoc, čas, keď ľudia majú k sebe bližšie. Keď
lásky a vzájomného porozumenia je medzi nami o niečo viac ako inokedy.
Čaro Vianoc si každoročne žiaci zo ZŠ s MŠ v Kolbovciach pripomínajú
Betlehemským večerom.

Aj tohto roku 19. decembra kráčali sme do školy v radostnom očakávaní
príchodu Mikuláša so svojím sprievodom – čertom a anjelom. Celá škola
dýchala vianočnou atmosférou. Jej priestory boli krásne vyzdobené, blikot
horiacich sviečok ešte umocnil sviatočnú náladu, ktorá sa rozhostila na
tvárach všetkých prítomných. Úsmev sa tíško kradol po tvárach detí,
keď do priestoru školy vstúpila vzácna návšteva – Mikuláš so svojím
sprievodom.
P. riad. Mgr. Varcholík privítal vzácnych hostí. Ani Mikuláš nebol na
slovo skúpy a milo sa prihovoril deťom, na ktoré, ako sám povedal, sa veľmi
tešil. Nechceli sme sa dať zahanbiť a ukázali sme mu, akí sme šikovní.
Tóny kolied, piesní, hra na varhanoch nás naplnila príjemným pocitom,
ktorý nás celkom opantal svojou silou. Vinšovanie hojného božského
požehnania znelo milo z úst detí. Aj scénky, ktoré predviedli starší aj
mladší žiaci nás celkom zaujali.
Mikuláš sa poďakoval za pekný program a svojou štedrou rukou obdaroval
všetky deti.
Keď sa ozvala Tichá noc, svätá noc, pocítili sme všetci všeobjímajúce a
spájajúce čaro Vianoc.
Za toto vydarené podujatie ďakujeme starostom spádových obcí p. Kolcunovi,
p. Adamovi zo Stropkova, p. Bartkovi z Kolboviec, p. Gecimu z Korunkovej, p.
Vrabľovej-potraviny EVOK Korunková za finančné prostriedky na zakúpenie
darčekov. Naša vďaka patrí aj p. Kišakovi z kláštora redemptoristov zo
Stropkova za zabezpečenie Mikuláša so sprievodom.
Redakčná rada Joty, ZŠ s MŠ Kolbovce

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter