Betlehemský večer

Zmena je charakteristikou nášho života v tomto čase. Je tým, po čom
túžime i čoho sa bojíme.

Prináša radosť, niekedy smútok i bolesť, ale aj chuť víťazstva.
Práve vianočný čas prináša radosť. Čas Vianoc je časom pokoja, rodinnej
pohody a v nás vtedy znejú slová básnika -S belastnou vločkou prosba
sadá. /Daj, Pane, duši pokoja,/ požehnaj príbytky i duše naše/ nech
láskou k sebe zahoria./
Je už tradíciou, že v ZŠ s MŠ v Kolbovciach sa koná Betlehemský večer
v posledný deň, keď sa my žiaci tešíme na vianočné prázdniny. Aj
minulý rok nebol výnimkou. 21.december sme so šibalskými iskričkami
v očiach očakávali príchod Mikuláša so svojím sprievodom – čertom a
anjelom. Keď sa zjavil vo dverách, naše srdcia sa zachveli šťastím. P.
riad. Mgr. Varcholík milých hostí privítal. Tí boli zvedaví, aké
šikovné deti sú v tejto škole. Nedali sme sa však zahanbiť. Recitovali
sme, spievali, zahrali sme mu scénky. Na tvári nejedného dieťaťa sa
vylúdil milý úsmev, keď pozerali na pekné vystúpenie svojich spolužiakov.
Priestorom školy sa ozývali koledy, vinše a srdcia nás všetkých sa
naladili na strunu peknej vianočnej atmosféry. Mikuláš usúdil, že tieto
deti si zaslúžia odmenu a každého obdaroval darčekom. Mikuláš sa pekne
poďakoval za program, ktorý sme mu pripravili a prisľúbil, že aj na budúci
rok zavíta medzi nás, keď sa budeme snažiť reprezentovať školu dobrými
výchovno-vyučovacími výsledkami.
Ďakujeme p. Milošovi Bartkovi, starostom obcí Kolboviec a Jakušoviec,
Urbárskej spoločnosti v Jakušovciach, p. Kolcunovi a p. Adamovi zo
Stropkova, ktorí sponzorsky pripravili toto podujatie. Zároveň naše
poďakovanie patrí aj otcom redemptoristom zo Stropkova.
Redakčná rada Joty v Kolbovciach